• Irena Jankov Ika car
    Uz kafu

    Osmeh kao drugo ja

    I kad nisam baš srećna, imam osmeh! Da li je to do moje prirode ili neki inat upravlja njim kao sa marionetom, ne znam… Na svaku moju tugu, on zategne konce i gle,…