• jake zene
    Uz kafu

    Žene sveta, ujedinite se!

    Vreme je da svet sazna ko to zaista njime upravlja! Drage dame, ovaj tekst je poruka vama da možete sve što poželite! Granica nema i ne dozvolite da vam ih bilo ko sem…